Aveso on asiantunteva ja kokenut tiedonhallintaratkaisujen toteutuskumppani.

Aveso Data Quality Tool

Datan laatu on digitalisaation tärkeimpiä ajureita – olisiko aika laittaa datan laadunhallinta kuntoon?

Aveson osaajien vuosikymmenien kokemus tiedonhallinnan, vaativien datamigraatioiden ja datan laadunhallinnan parissa on nyt puristettu tuotteen muotoon! Aveso Data Quality Tool –työkalun avulla yrityksesi kriittisten tietojen laadunhallinta muotoutuu jatkuvaksi prosessiksi, joka mahdollistaa:

 • Keskitetyn ja automatisoidun datan laadunhallinnan
 • Datan laatutarkastusten ylläpiton
 • Datavirheiden hallinnan
 • Datan laatutarkastusten metatietojen ylläpidon (raja-arvot, luokittelut,…)
 • Laatutarkistusten trendianalyysin
 • Automatisoidut notifikaatiot ja hälytykset
 • Datan laadunhallinnan raportoinnin (PowerBI)
 • Tikettijärjestelmäintegraation
 • Datamigraatioiden laadunhallinnan (Aveso on käyttänyt Aveso DQ Tool’ia useissa isoissa datamigraatioissa laadunhallinnan automatisointiin ja datavirheiden hallintaan)

Aveso Data Collector

Miten hallitset liiketoimintatietojen tuonnin operatiivisiin järjestelmiin?

Uuden tiedon (asiakas, toimittaja, nimike, kunnossapidon laite) perustaminen operatiivisiin järjestelmiin on tyypillisesti hyvin tarkasti määritelty prosessi. Usein tiedonkeruu alkaa kuitenkin jo ennen tätä vaihettaa ja valitettavan usein liiketoimintatietoa (esim. automaatiojärjestelmätoimittajien kanssa) käsitellään sähköpostilla ja excelillä, jolloin haasteeksi nousevat päivitettävien tietojen versionhallinta ja tietoturva. Lisäksi vaihtoehtoiset tavat (esim. ERP-järjestelmien datamigraatiotyökalut) vaativat teknistä osaamista ja ovat usein suunniteltu vain IT-osaajien käytettäväksi. Aveso Data Collector keskittää tiedonkeruuprosessiin yhteen pilvipalveluun, joka on helposti jaettavissa esim. toimittajien kanssa.

Aveso Data Collector lyhyesti:

 • Mahdollistaa ERP-järjestelmään tuotavien tietojen hallinnan ja muokkaamisen pilvipalvelussa (MS Azure)
 • Keskitetty paikka liiketoimintatiedon hallintaan ennen ERP-järjestelmään vientiä
 • Helpottaa tietojen vaihtoa esim. toimittajien ja asiakkaiden kanssa
 • Datan validointi ennen vientiä ERP-järjestelmään
 • Datan muokkaaminen pilvipalvelussa tai excelissä (export/import)
 • Autentikointi mahdollista sekä lokaalisti (järjestelmämääritys) että AD-integrointina