Aveso on asiantunteva ja kokenut tiedonhallintaratkaisujen toteutuskumppani.

Aveso Data Quality Tool

Datan laatu on digitalisaation tärkeimpiä ajureita – olisiko aika laittaa organisaatiosi datan laadunhallinta kuntoon?

Aveson osaajien vuosikymmenien kokemus tiedonhallinnan, vaativien datamigraatioiden ja datan laadunhallinnan parissa on nyt puristettu tuotteen muotoon! Aveso Data Quality Tool –työkalun avulla yrityksesi kriittisten tietojen laadunhallinta muotoutuu jatkuvaksi prosessiksi, joka mahdollistaa datan laadun mittaamisen ja raportoinnin organisaation ylimmälle tasolle saakka.

Aveso Data Quality Tool vakioraportointi on toteutettu Microsoft PowerBI:llä. Voit tutustua Aveso Data Quality Tool raportointidemoon alla löytyvästä linkistä.

Tutustu raportointidemoon!

Aveso Data Quality Toolin ominaisuudet:

 • Keskitetty ja automatisoitu datan laadunhallinta
 • Helppokäyttöinen web-käyttöliittymä järjestelmän konfigurointiin ja laaduntarkistussääntöjen luomiseen
 • Tuottaa automaattisesti virhelistat
  • Havaitut virheiden määrät DQ sääntöä kohden
  • Automatisoidut hälytykset asetettujen virheraja-arvojen ylityksistä
  • Trendiseuranta (Microsoft Power BI)
 • Virhelistalla olevien datavirheiden statuksen päivitys ja kommentointi
  • Open, Assigned, In Progress, Corrected, Rejected
 • Datan laatutarkastusten monipuolinen luokittelu (käytetään hakukriteerinä ja trendiseurannassa)
 • Datan katselun lokitus (GDPR vaatimus)
 • Integraatio tehtävienhallintaohjelmistoon (Jira)
 • Datamigraatioiden laadunhallinta (Aveso on käyttänyt Aveso DQ Tool:ia useissa isoissa datamigraatioissa laadunhallinnan automatisointiin ja datavirheiden hallintaan)
Ota yhteyttä Ilkkaan

Data Quality Tool screenshot

Aveso DataHub

Miten hallitset liiketoimintatietojen tuonnin operatiivisiin järjestelmiin?

Uuden tiedon (asiakas, toimittaja, nimike, kunnossapidon laite) perustaminen operatiivisiin järjestelmiin on tyypillisesti hyvin tarkasti määritelty prosessi. Usein tiedonkeruu alkaa kuitenkin jo ennen tätä vaihetta ja valitettavan usein liiketoimintatietoa (esim. automaatiojärjestelmätoimittajien kanssa) käsitellään sähköpostilla ja excelillä, jolloin haasteeksi nousevat päivitettävien tietojen versionhallinta ja tietoturva. Lisäksi vaihtoehtoiset tavat (esim. ERP-järjestelmien datamigraatiotyökalut) vaativat teknistä osaamista ja ovat usein suunniteltu vain IT-osaajien käytettäväksi. Aveso DataHub keskittää tiedonkeruuprosessiin yhteen pilvipalveluun, joka on helposti jaettavissa esim. toimittajien kanssa.

Aveso DataHub lyhyesti:

 • Mahdollistaa ERP-järjestelmään tuotavien tietojen hallinnan ja muokkaamisen pilvipalvelussa (MS Azure)
 • Keskitetty paikka liiketoimintatiedon hallintaan ennen ERP-järjestelmään vientiä
 • Helpottaa tietojen vaihtoa esim. toimittajien ja asiakkaiden kanssa
 • Datan validointi ennen vientiä ERP-järjestelmään
 • Datan muokkaaminen pilvipalvelussa tai excelissä (export/import)
 • Autentikointi mahdollista sekä lokaalisti (järjestelmämääritys) että AD-integrointina

Käytätkö IFS Applications ERP-järjestelmää? Aveso DataHubissa on valmis integraatio IFS .NET Access Providerin kautta IFS-järjestelmään.


Ota yhteyttä Samiin

DataHub screenshot